Portfolio

Vatson - 2007

Uppbyggnad av webshop byggt med ASP kopplat till mySQL databas. Våran uppgift var att koda hela shoppen åt kunden så smidigt m.m
EJ AKTIV!